".דרך רחוקה ובסופה אתה ניצב, אבוא אליך חרש כרוח ערב, נלך איתה עד תום יחדיו" - אורנית לוקץ'|צילום