סדהנה פורסט חווה לגידול עצים ואנשים - אורנית לוקץ'|צילום